Aloldal oldalmenü | A teljesítmény- értékelésről

Az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint teljesítményértékelésért felelős szerv munkáját az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja támogatja. A Munkacsoport vezetője – államtitkári kinevezés alapján – dr. Gaál Péter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja.

A Munkacsoport tagjai a teljesítményértékelésért felelős szerv (Állami Egészségügyi Ellátó Központ), az egészségbiztosításért felelős szerv (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), az egészségügyi államigazgatási szerv (Országos Tisztifőorvosi Hivatal), az egészségfejlesztésért felelős országos intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet), az egészségügyi humánerőforrás-nyilvántartásért felelős szerv (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ), a betegjogok képviseletéért felelős szerv (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ), a (Központi Statisztikai Hivatal), valamint az egészségügyért felelős Minisztérium egészségpolitikáért felelős főosztályának, egészségbiztosításért és finanszírozásért felelős főosztályának, népegészségügyért felelős főosztályának, gyógyszerellátásért és orvostechnikáért felelős főosztályának, egészségügyi ágazati humánerőforrás-stratégiáért felelős főosztályának, egészségügyi stratégiáért és fejlesztéspolitikáért felelős főosztályának képviselői. A tagokon kívül a Munkacsoport munkájában meghívottként vesz részt az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO).

A jogszabályok rendelkezései alapján a Munkacsoport:

  • javaslatot tesz a teljesítményértékelés specifikus elemzési területeinek meghatározásával kapcsolatban;
  • véleményezi és előzetesen elfogadja a teljesítményértékelési időszakra vonatkozó értékelési és adatgyűjtési tervet, és ennek keretében szükség szerint javaslatot tesz az értékelési módszertan fejlesztésére;
  • véleményezi és előzetesen elfogadja az átfogó és időközi jelentés tervezetét, és annak módosítására vagy elfogadására javaslatot tesz;
  • az átfogó jelentés részeként szakmapolitikai válaszokra, illetve prioritásokra tesz javaslatot. 
intranet