Aloldal oldalmenü | A teljesítmény- értékelésről

A Teljesítményértékelésről

Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelése (angolul health system preformance assessment – HSPA) az egészségpolitikai döntéshozatali folyamat egyik eszköze.

Fő célja, hogy adatok elemzésével és az eredmények értékelésével támogassa a középtávú stratégiai célok kijelölését és teljesülésük nyomon követését. A rendszerszintű megközelítés azt jelenti, hogy az adatokból képzett mutatók elsődlegesen országos szinten, illetve nagyobb területi egységek (régiók, egészségügyi térségek, megyék) szerint kerülnek elemzésre. Azaz a rendszerszintű teljesítményértékelés az egészségügy helyzetéről egy felülnézeti, átfogó képet ad. Ez segíti annak megítélését, hogy az egészségügyi rendszer jó irányba halad-e, illetve iránymutatást ad a fejleszthető területek kijelöléséhez. A rendszerszintű teljesítményértékelés illeszkedik a jó állam koncepciójához, mivel hozzájárul a szakpolitikai célkitűzések hatékonyabb megvalósulásához és az átláthatóság növekedéséhez.

A magyar jogszabályok az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK) jelölik ki a teljesítményértékelésért felelős szervnek.

Tevékenységét az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjának támogatásával végzi. A folyamat fő terméke az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Jelentése, amelyben az elemzett és értékelt tématerületeket Murray és Frenk 2000-ben publikált keretrendszerének kategóriái szerint határoztuk meg (ennek egyik magyar adaptációja látható az alábbi ábrán). A közbülső és végső célokon átívelő horizontális célként kiemelten vizsgálandó az igazságosság (equity). Ennek keretében szükséges megvizsgálni, hogy az egyes célokhoz rendelt indikátor értékek bizonyos szempontok (pl.: nem, kor, jövedelmi helyzet, lakóhely) szerinti eloszlása indokoltnak vagy igazságtalannak tekinthető-e.

Az elemzés kontextusba helyezése érdekében a Jelentés magában foglalja a vizsgált időszak egészségügyi reformjainak, legfontosabb intézkedéseinek ismertetését. Az egészségügyért felelős Miniszter által minden jelentési időszakra kijelölt két fókuszterület biztosítja, hogy az összehasonlíthatóság miatt lényeges állandóság mellett az egészségpolitika aktuális középtávú prioritásai is megjelenjenek az értékelésben.

Murray-Frenk (2000) és Kutzin (2013) nyomán

Irodalomjegyzék: 

 

 

intranet